Camera TVI HiLook

Lọc sản phẩm

(Tất cả 30 sản phẩm)

Sắp xếp theo:
Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-B220-C (hồng ngoại 2MP)

Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-B220-C (hồng ngoại 2MP)

(0 đánh giá)

990.000  970.000 -2%
Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-B120-MC (hồng ngoại 2MP)

Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-B120-MC (hồng ngoại 2MP)

(0 đánh giá)

790.000  740.000 -6%
Camera quan sát HDTVI Hilook THC-B120-MPIRL (2 MP PIR Bullet )

Camera quan sát HDTVI Hilook THC-B120-MPIRL (2 MP PIR Bullet )

(0 đánh giá)

1.200.000  980.000 -18%
Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-B120-MS (hồng ngoại 2MP)

Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-B120-MS (hồng ngoại 2MP)

(0 đánh giá)

980.000  880.000 -10%
Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-B120-PC (hồng ngoại 2MP)

Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-B120-PC (hồng ngoại 2MP)

(0 đánh giá)

630.000  504.000 -20%
Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-B120-PS (hồng ngoại 2MP)

Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-B120-PS (hồng ngoại 2MP)

(0 đánh giá)

790.000  770.000 -3%
Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-B123-M (hồng ngoại 2MP)

Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-B123-M (hồng ngoại 2MP)

(0 đánh giá)

1.250.000  1.050.000 -16%
Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-B129-M (hồng ngoại 2MP)

Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-B129-M (hồng ngoại 2MP)

(0 đánh giá)

1.190.000  1.090.000 -8%
Camera quan sát HDTVI Hilook THC-B129-P (2MP ColorVu Mini Bullet)

Camera quan sát HDTVI Hilook THC-B129-P (2MP ColorVu Mini Bullet)

(0 đánh giá)

1.200.000  1.000.000 -17%
Camera quan sát HDTVI Hilook THC-B140-P (4 MP Fixed Mini Bullet)

Camera quan sát HDTVI Hilook THC-B140-P (4 MP Fixed Mini Bullet)

(0 đánh giá)

1.110.000  1.010.000 -9%
Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-B220-MC (2MP, hồng ngoại 40 mét)

Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-B220-MC (2MP, hồng ngoại 40 mét)

(0 đánh giá)

1.050.000  970.000 -8%
Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-B223 (hồng ngoại 2MP)

Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-B223 (hồng ngoại 2MP)

(0 đánh giá)

1.460.000  1.260.000 -14%
Camera quan sát HDTVI Hilook THC-B240-M(4 MP EXIR Bullet)

Camera quan sát HDTVI Hilook THC-B240-M(4 MP EXIR Bullet)

(0 đánh giá)

1.600.000  1.300.000 -19%
Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-T120-C (hồng ngoại 2MP)

Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-T120-C (hồng ngoại 2MP)

(0 đánh giá)

770.000  670.000 -13%
Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-T120-MC (hồng ngoại 2MP)

Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-T120-MC (hồng ngoại 2MP)

(0 đánh giá)

780.000  740.000 -5%
Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-T120-MS (hồng ngoại 2MP)

Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-T120-MS (hồng ngoại 2MP)

(0 đánh giá)

980.000  880.000 -10%
Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-T120-PC (hồng ngoại 2MP)

Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-T120-PC (hồng ngoại 2MP)

(0 đánh giá)

900.000  600.000 -33%
Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-T120-PS (hồng ngoại 2MP)

Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-T120-PS (hồng ngoại 2MP)

(0 đánh giá)

770.000  740.000 -4%
Camera quan sát HDTVI Hilook THC-T129-M (2 MP ColorVu)

Camera quan sát HDTVI Hilook THC-T129-M (2 MP ColorVu)

(0 đánh giá)

1.290.000  1.090.000 -16%
Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-T129-P (hồng ngoại 2MP)

Camera quan sát HDTVI HILOOK THC-T129-P (hồng ngoại 2MP)

(0 đánh giá)

990.000  970.000 -2%
Camera quan sát HDTVI Hilook THC-T140 (4 MP Fixed Turret)

Camera quan sát HDTVI Hilook THC-T140 (4 MP Fixed Turret)

(0 đánh giá)

1.270.000  1.070.000 -16%
Camera quan sát HDTVI Hilook THC-T140-M (4 MP Fixed Turret)

Camera quan sát HDTVI Hilook THC-T140-M (4 MP Fixed Turret)

(0 đánh giá)

1.210.000  1.110.000 -8%
Camera quan sát HDTVI HiLook THC-T140-P (4MP, hồng ngoại 20m)

Camera quan sát HDTVI HiLook THC-T140-P (4MP, hồng ngoại 20m)

(0 đánh giá)

1.210.000  1.010.000 -17%
Camera quan sát HDTVI Hilook THC-T220-MC (hồng ngoại 2MP)

Camera quan sát HDTVI Hilook THC-T220-MC (hồng ngoại 2MP)

(0 đánh giá)

1.310.000  1.110.000 -15%
Camera quan sát HDTVI Hilook THC-T220-PC (hồng ngoại 2MP)

Camera quan sát HDTVI Hilook THC-T220-PC (hồng ngoại 2MP)

(0 đánh giá)

900.000  720.000 -20%
Camera quan sát HDTVI HiLook THC-T229-M (2 MP ColorVu Turret)

Camera quan sát HDTVI HiLook THC-T229-M (2 MP ColorVu Turret)

(0 đánh giá)

1.500.000  1.300.000 -13%
Camera quan sát HDTVI Hilook THC-T240-M (4 MP EXIR Turret)

Camera quan sát HDTVI Hilook THC-T240-M (4 MP EXIR Turret)

(0 đánh giá)

1.500.000  1.300.000 -13%
Camera quan sát HDTVI Hilook THC-T240-P (4 MP EXIR Turret)

Camera quan sát HDTVI Hilook THC-T240-P (4 MP EXIR Turret)

(0 đánh giá)

1.320.000  1.220.000 -8%
Camera quan sát HiLook THC-B140-M (hồng ngoại 4MP)

Camera quan sát HiLook THC-B140-M (hồng ngoại 4MP)

(0 đánh giá)

1.410.000  1.110.000 -21%

Sản phẩm đã xem

Bạn chưa xem sản phẩm nào

Hỗ trợ và dịch vụ

Thương hiệu nổi tiếng

0966995533
0
  0
  Giỏ hàng của bạn
  Giỏ của bạn trốngQuay lại cửa hàng